Jordan Beard
 • Jordan Beard

  Third Grade Science Teacher

  817-547-1800

  jordan.beard@birdvilleschools.net

   

  Conference Period: 2:35pm-3:25pm

   

  Daily Classroom Schedule:

  8:00-8:20am- Announcements/Morning Meeting

  8:20-9:00am- WIN Time 

  9:05-10:10am-Science Block 1

  10:15-11:40 am-Math Small Groups

  11:40-12:10 pm-Lunch 

  12:10-12:25pm- Recess

  12:30-1:30pm-Science Block 2 

  1:30-2:30pm-Math Small Groups 

  2:35-3:25 pm-Specials 

  3:25-3:35-pm Pack Up/ Dismissal 

  Tutorials: TBA

   

   Weekly Classroom Schedule: 

  Monday- A DAY

  Tuesday- B DAY

  Wednesday- A DAY

  Thursday- B DAY  

  Friday- WIN DAY

  Mais- HR

  Beard- HR 

  Hoover- HR

  Cooper- HR 

  Mais- Beard HR

  Beard- Mais HR

  Hoover- Cooper HR

  Cooper- Hoover HR

  Mais- HR

  Beard- HR

  Hoover-HR

  Cooper- HR

  Mais- Beard HR

  Beard- Mais HR

  Hoover- Cooper HR

  Cooper- Hoover HR

  Hour 1: HR


  Hour 2: rotate clockwise

  Mais- Hoover HR

  Beard- Cooper HR

  Hoover- Mais HR

  Cooper-  Beard HR

  Mais- Cooper HR

  Beard- Hoover HR

  Hoover- Beard HR

  Cooper- Mais HR

  Mais- Hoover HR

  Beard- Cooper HR

  Hoover- Mais HR 

  Cooper-  Beard HR

  Mais- Cooper HR

  Beard- Hoover HR

  Hoover- Beard HR

  Cooper- Mais HR

  Hour 3: rotate clockwise 


  Hour 4: rotate clockwise