Mrs. Bowman, teacher
 • Name: Teresa Bowman-Resource Teacher

  Phone: (817) 547-3300

  Email: teresa.bowman@birdvilleschools.net

   

           Daily Schedule  

  7:25-8:10 am       Morning Duty    

  8:15-8:45 am       5th Grade WIN-MATH

  8:45-9:15 am       5th Grade WIN-ELAR

  9:15-9:45 am       5th Grade In-Class Support

  9:45-10:25 am     3rd Grade ELAR In-Class Support

  10:25-10:55 am   3rd Grade WIN-ELAR

  10:55-11:25 am   3rd Grade WIN-Math & Social Skills 

  11:30-12:00 pm   Lunch 

  12:00-12:45 pm   Conference

  12:45-1:15 pm    1st Grade WIN-ELAR

  1:15-1:45 pm      1st Grade WIN-Math

  1:45-2:05 pm      Resource classroom

  2:05-2:35 pm       4th Grade In-class support Math/ELAR

  2:35-3:05 pm       5th Grade In-Class support Math/ELAR

  3:05-3:25 pm       5th Grade-Math, ELAR & Social Skills