Mrs. Bowman, teacher
 • Name: Teresa Bowman-Resource Teacher

  Phone: (817) 547-3066

  Email: teresa.bowman@birdvilleschools.net

   

           Daily Schedule  

  7:25-8:10 am       Morning Duty    

  8:15-8:45 am       Inclusion

  8:45-9:15 am       inclusion

  9:20-9:50 am       ELAR

  9:50-10:20 am     Math/ELAR  (Inclusion, T TH 10:05-10:25)

  10:25-10:55 am   ELAR/Math

  10:55-11:25 am   Math (M-F)/Social Skills (F 10:55-11:15)

  11:30-12:00 pm   Lunch (M W TH)/ Inclusion (T Th 11:30-11:55)

  12:00-12:30 pm   Math (M W TH)/Lunch (T F)

  12:30-12:45 pm   ELAR

  12:45-12:55 pm   Inclusion

  12:55-1:30 pm     Math

  1:30-2:05 pm       Math/ELAR/Social Skills

  2:05-2:35 pm       Inclusion

  2:35-2:50 pm       Monitor Behavior students

  2:50-3:35 pm       Conference