• Ms. Neal

   

    Ms. Neal

      Math Interventionist 

      jayme.neal@birdvilleschools.net

      Walker Creek Elementary:817-547-3526

      North Ridge Elementary: 817-547-3275

   

   

   

   

  Ms. Neal's schedule:

  8-11:05: Ms. Neal at Walker Creek Elementary

  11:05-12:25: lunch and planning period

  12:25-12:55: 4th grade (group 1)

  12:55-1:20: 2nd grade

  1:20-1:55: 5th grade

  2:05-2:40: 3rd grade

  2:45-3:20: 4th grade (group 2)